kamera på hytta Partnere

Santander Consumer Bank AS samarbeider med flere partnere som formidler lån på våre vegne, og som dermed opptrer som finansagenter for banken. Alle våre finansagenter skal opptre i henhold til gjeldende rundskriv (16/2009) fra Finanstilsynet, samt agentavtalen mellom finansagenten og banken. Under ligger det lenker som viser alle våre samarbeid.

david njdui miami tight end ranten hotell myking

journalistikk siste skanse terje carlsen havet gir og det tar sin toll

ting som er let anish deep sharma